[Báo Giá] Tê Rút Ống Nhựa Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu 

[Báo Giá] Tê Rút Ống Nhựa Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu 

Phụ Kiện HDPE

Bảng Giá Phụ Kiện Ba Chạc Chuyển Bậc Ống Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu

Đơn vị tính: đồng/cái

Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: T Giảm Bình Minh 6 315x63x12,1 1.084.684 1.193.152
8 315x63x15 1.329.214 1.462.135
10 315x63x18,7 1.637.579 1.801.337
12,5 315x63x23,2 2.000.513 2.200.564
16 315x63x28,6 2.420.075 2.662.083
6 315x90x12,1 1.134.104 1.247.514
8 315x90x15 1.384.297 1.522.727
10 315x90x18,7 1.705.532 1.876.085
12,5 315x90x23,2 2.082.881 2.291.169
16 315x90x28,6 2.520.976 2.773.074
6 315x110x12,1 1.168.596 1.285.456
8 315x110x15 1.416.025 1.557.628
10 315x110x18,7 1.760.616 1.936.678
12,5 315x110x23,2 2.149.805 2.364.786
16 315x110x28,6 2.601.284 2.861.412
6 355x63x13,6 1.375.031 1.512.534
8 355x63x16,9 1.683.911 1.852.302
10 355x63x21,1 2.076.703 2.284.373
12,5 355x63x26,1 2.503.242 2.753.566
16 355x63x32,2 3.063.575 3.369.933
6 355x90x13,6 1.424.966 1.567.463
8 355x90x16,9 1.733.187 1.906.506
10 355x90x21,1 2.158.042 2.373.846
12,5 355x90x26,1 2.629.084 2.891.992
16 355x90x32,2 3.183.008 3.501.309
6 355x110x13,6 1.469.754 1.616.729
8 355x110x16,9 1.802.315 1.982.547
10 355x110x21,1 2.222.392 2.444.631
12,5 355x110x26,1 2.712.481 2.983.729
16 355x110x32,2 3.278.761 3.606.637
6 355x160x13,6 1.590.732 1.749.805
8 355x160x16,9 1.928.489 2.121.338
10 355x160x21,1 2.398.968 2.638.865
12,5 355x160x26,1 2.923.549 3.215.904
16 355x160x32,2 3.540.794 3.894.873
6 400x160x15,3 1.890.860 2.079.946
8 400x160x19,1 2.310.937 2.542.031
10 400x160x23,7 2.831.915 3.115.107
12,5 400x160x29,4 3.459.456 3.805.402
16 400x160x36,3 4.193.046 4.612.351
6 400x200x15,3 1.978.891 2.176.780
8 400x200x19,1 2.460.229 2.706.252
10 400x200x23,7 3.015.698 3.317.268
12,5 400x200x29,4 3.682.879 4.051.167
16 400x200x36,3 4.463.831 4.910.214
6 450x160x17,2 2.352.636 2.587.900
8 450x160x21,5 2.872.823 3.160.105
10 450x160x26,7 3.556.753 3.912.428
12,5 450x160x33,1 4.342.338 4.776.572
16 450x160x40,9 5.265.889 5.792.478
6 450x200x17,2 2.498.839 2.748.723
8 450x200x21,5 3.045.198 3.349.718
10 450x200x26,7 3.771.425 4.148.568
12,5 450x200x33,1 4.603.342 5.063.676
16 450x200x40,9 5.582.491 6.140.740
6 450x225x17,2 2.549.804 2.804.784
8 450x225x21,5 3.189.701 3.508.671
10 450x225x26,7 3.912.480 4.303.728
12,5 450x225x33,1 4.776.829 5.254.512
16 450x225x40,9 5.792.015 6.371.217
6 500x160x19,1 2.704.244 2.974.668
8 500x160x23,9 3.305.152 3.635.667
10 500x160x29,7 4.094.204 4.503.624
12,5 500x160x36,8 5.001.282 5.501.410
16 500x160x45,4 6.057.652 6.663.417
6 500x200x19,1 2.872.584 3.159.842
8 500x200x23,9 3.507.661 3.858.427
10 500x200x29,7 4.342.853 4.777.138
12,5 500x200x36,8 5.299.866 5.829.853
16 500x200x45,4 6.420.071 7.062.078
6 500x225x19,1 2.937.449 3.231.194
8 500x225x23,9 3.673.098 4.040.408
10 500x225x29,7 4.508.618 4.959.480
12,5 500x225x36,8 5.501.668 6.051.835
16 500x225x45,4 661.512 727.663
6 560x160x21,4 3.556.238 3.911.862
8 560x160x26,7 4.339.915 4.773.907
10 560x160x33,2 5.381.204 5.919.324
12,5 560x160x41,2 6.576.570 7.234.227
16 560x160x50,8 7.959.838 8.755.822
6 560x200x21,4 3.755.466 4.131.013
8 560x200x26,7 4.577.057 5.034.763
10 560x200x33,2 5.676.185 6.243.804
12,5 560x200x41,2 6.935.386 7.628.925
16 560x200x50,8 8.394.844 9.234.328
6 560x225x21,4 3.884.166 4.272.583
8 560x225x26,7 477.344 525.078
10 560x225x33,2 5.867.690 6.454.459
12,5 560x225x41,2 7.170.134 7.887.147
16 560x225x50,8 8.677.984 9.545.782
6 560x250x21,4 4.018.529 4.420.382
8 560x250x26,7 4.889.157 5.378.073
10 560x250x33,2 6.062.800 6.669.080
12,5 560x250x41,2 7.411.061 8.152.167
16 560x250x50,8 8.696.360 9.565.996
6 630x200x24,1 4.721.231 5.193.354
8 630x200x30 5.801.796 6.381.976
10 630x200x37,4 7.142.335 7.856.569
12,5 630x200x46,3 8.708.357 9.579.193
16 630x200x57,2 10.558.548 11.614.403
6 630x225x24,1 4.874.641 5.362.105
8 630x225x30 5.930.279 6.523.307
10 630x225x37,4 7.371.936 8.109.130
12,5 630x225x46,3 8.988.923 9.887.815
16 630x225x57,2 10.897.801 11.987.581
6 630x250x24,1 5.084.680 5.593.148
8 630x250x30 6.177.085 6.794.794
10 630x250x37,4 7.604.626 8.365.089
12,5 630x250x46,3 9.275.152 10.202.667
16 630x250x57,2 11.244.776 12.369.254
6 630x315x24,1 5.418.785 5.960.664
8 630x315x30 6.739.247 7.413.172
10 630x315x37,4 8.298.061 9.127.867
12,5 630x315x46,3 10.119.938 11.131.932
16 630x315x57,2 12.267.169 13.493.886
6 710x250x27,2 11.749.795 12.924.775
8 710x250x33,9 14.335.864 15.769.450
10 710x250x42,1 17.755.452 19.530.997
6 710x280x27,2 12.085.960 13.294.556
8 710x280x33,9 14.754.168 16.229.585
6 710x315x27,2 12.306.294 13.536.923
8 710x315x33,9 14.995.259 16.494.785
10 710x315x42,1 18.573.469 20.430.816
6 710x355x27,2 12.593.552 13.852.907
8 710x355x33,9 15.640.654 17.204.719
10 800x280x47,4 15.880.036 17.468.040
6 800x315x30,6 16.370.125 18.007.138
8 800x315x38,1 19.999.465 21.999.412
10 800x315x47,4 24.578.096 27.035.906
6 800x400x30,6 17.023.921 18.726.313
8 800x400x38,1 21.175.268 23.292.795
10 800x400x47,4 26.020.566 28.622.623
8 900x315x42,9 26.406.755 29.047.431
10 900x315x53,3 32.414.897 35.656.387
8 900x400x42,9 27.798.170 30.577.987
10 900x400x53,3 34.117.340 37.529.074
8 1000x315x47,7 33.675.029 37.042.532
10 1000x315x59,3 41.749.250 45.924.175
8 1000x400x47,7 35.286.586 38.815.245
10 1000x400x59,3 43.744.515 48.118.967
8 1200x400x57,2 54.198.278 59.618.106
10 1200x400x67,9 64.384.492 70.822.941
8 1200x450x57,2 55.987.074 61.585.781
10 1200x450x67,9 65.890.282 72.479.310

Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Nhựa HDPE Bình Minh – Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Tê Giảm

Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.

Vật liệu:

Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.

Lĩnh vực áp dụng:

Thích hợp dùng cho các ứng dụng:

  • Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
  • Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
  • Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

Sản Phẩm Liên Quan

Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tứ Chạc
[Bảng Giá] Y 60º Y 45º HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Cập Nhật Giá] T 60, T 45 Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Tê 90
[Cập Nhật Giá] Co 45º HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Đơn Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co Lơi 60º
[Giá Niêm Yết] Co 90º HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Báo Giá: Tê Rút Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu 
[Cập Nhật Giá] Co 45º Ống HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Giá Niêm Yết] Phụ Kiện Co 90º HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Chữ Tê
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Nối Rút
Cập Nhật Giá Nối Giảm Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Co Lơi 45º
Bảng Giá Cút Đều 90º HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Bình Minh
Đơn Giá Tê Chuyển Bậc HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Giá Niêm Yết Ba Chạc Ống Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở 
Báo Giá Nối Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Cập Nhật Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020

Hotline 0901 435 168